Abstract | Rezumat

Abstract. SKEPSIS will explain the evolution of vaccine skepticism and climate change denial by a comparative study into legitimacy tactics used in these two science-contrarian discourses, prior to and after COVID-19. We will reveal processes of consolidation and of innovation in the manufacture of doubt. We go beyond the study of public cognitive deficits, by studying legitimation in these two contrarian discourses in English, French, German, and Romanian. Our research focuses on how these science-contrarian discourses (1) are connected to scientific constructs, findings, and uncertainty through controversy boundary objects, (2) organize a structure of contrarian evidence, and (3) manipulate time through argumentative time work to create repetitions, histories, imagined futures, urgencies, contrasts, and other temporal grounds of legitimacy. The project includes 3 work packages. In WP1 we identify legitimacy tactics through quantitative and qualitative content analysis of a sample of at least 600 media items, using software for
statistical analysis, text analysis, and content discovery. In WP2 we identify predictors for contrarian beliefs, and we map the stratification and diversity of the contrarian discourse ecosystem through quantitative analysis of current and future Eurobarometers and other datasets, using regression and classification models. In WP3 we engage viewers in the controversies concerning vaccination and climate change through a series of video and text materials.

Rezumat. SKEPSIS va explica evoluția scepticismului privind vaccinarea și schimbarea climatică printr-un studiu comparativ al tacticilor de legitimare folosite în aceste două discursuri contra-științifice, anterior și ulterior COVID-19. Vom revela astfel procese de consolidare și de inovare în fabricarea incertitudinilor, depășind explicațiile invocând deficiențe cognitive ale publicului prin studiul legitimării discursive – în engleză, franceză, germană și română. Vom examina felul în care aceste discursuri (1) relaționează cu
constructele, concluziile și incertitudinile științifice prin obiecte controversate de graniță; (2) organizează o structură proprie de evidențe și (3) creează și invocă istorii, viitoruri imaginate, urgențe, contraste și alte surse temporale de legitimitate, prin muncă argumentativă temporală. Proiectul include trei pachete de activități. În WP1 identificăm tacticile de legitimare prin analiza de conținut cantitativă și calitativă a unui eșantion de min. 600 itemi media, folosind software de analiză statistică, analiză de text, descoperire de conținut și monitorizare a rețelelor sociale. În WP2 identificăm predictori ai credințelor contra-științifice și
cartografiem stratificarea și diversitatea acestui ecosistem discursiv prin analiza cantitativă a bazelor de date curente și viitoare ale Eurobarometrelor și altor studii. În WP3 lansăm provocarea unei noi perspective asupra acestor controverse printr-o serie de materiale video și publicații de larg interes.